Novohradské hory

Rekreační domy v přírodě.

Příroda

Oblast Novohradských hor je jednou z posledních oblastí nedotčené panenské přírody a to nejen v rámci České republiky, ale i v evropském měřítku. Typické pro Novohradské hory jsou husté lesy, četné říčky, mírně zvlněná krajina, bizardní skaliska. bez zajímavosti také není, že známá DOBRÁ VODA (TM) pramení právě v Novohradských horách. Nadmořská výška se pohybuje okolo 800 m.n.m., nejvyšší vrcholy pak dosahují přes 1000 m.n.m.. Zachování Novohradských hor, jako přírodního unikátu, je stvrzeno na vládní úrovni vyhlášením přírodního parku Novohradské hory v roce 2004. uzemní plán přírodního parku Novohradské hory byl
schválen v roce 2006. Mimo jiné je v tomto závazném dokumentu popsán dlouhodobý způsob využití oblasti Novohradských hor jako rekreační s preferencí agroturistiky. Dokonce i stavba dálnice D3 byla navržena tak, aby zcela míjela tuto jedinečnou oblast. Proto jsou sjezdy z této dálnice, která má být realizována v roce 2016, ve vzdálenosti minimálně 3 km od hranic přírodního praku Novohradské hory.

Čisté ovzduší

Novohradské hory jsou především zemědělskou a lesnickou oblastí, proto vzduch který sem proudí z Alp není znečišťován. Pobyt v novohradských horách prospívá lidem s dýchacími obtížemi. Důkazem jsou mnohé objekty, které sloužily před rokem 1948, jako klimatické lázně, ale i existence hojně navštěvovaných lázeňských lokalit na rakouské straně Novohradských hor. Nicméně nejlepším důkazem čistého ovzduší, o kterém se může každý přesvědčit je existence množství mechů a především lišejníků, které mohou sloužit jako přirozený indikátor čistoty ovzduší.

Člověk

Zajímavosti

Novohradské hory skýtají řadu možností pro romantické výlety a příjemný pobyt. Velkým lákadlem jsou poklidná městečka ospalé vesničky, krajinné průhledy do Třeboňské pánve a krásná příroda. Historie doplnila tajuplné tvrze, zříceniny strážních hradů,keltská sídliště. V létě je možné navštívit řadu divadelních a hudebních festivalů v Nových Hradech, Českém Krumlově a Třeboni.

Trendy

Stále více obyvatel EU investuje do takzvaného "druhého bydlení" často v cizích destinacích. Nejedná se o klasické chataření. je to nová forma "prvorepublikového letního domu" Tato forma bydlení, která již není omezena ročním obdobím, poskytuje celoroční relaxaci.

Vzhled a forma tohoto "druhého bydlení" nemění krajinu, ale spíše s ní splývá. Svým obyvatelům pak poskytuje jedinečnost pocitu souznění a odpočinku.

Obytné místnosti mají velká okna natočená na daleké krajinné průhledy. Přírodní materiály jako jsou kámen a dřevo, bývají doplněny technicistními akcenty z nerezového kovy a skla. Objem a tvar objektů respektuje původní zástavbu pouze měřítkem. Nekopíruje staré formy, které vycházely ze zcela odlišných potřeb svých uživatelů. Naopak. Nová forma - lépe zapadá do krajiny. Důležitým aspektem je také důraz kladený na na maximální ekologickou šetrnost objektů, nejen při stavbě, ale hlavně prpo užívání těchto objektů.

Součástí navrhovaných objektů mohou být například výběhy pro koně, chov domácích zvířat, nebo jen meditační prostor, venkovní či vnitřní. To záleží pouze na uživatelích.