Oceňování nemovitostí

  • Ve spolupráci se znalci v oboru nemovitostí zajistíme vypracování posudku se stanovením ceny nemovitosti podle současně platných cenových předpisů. Tento posudek je nutný zejména pro přiznání k dani z převodu nemovitosti, dědické a darovací daně.
  • Provedeme tržní ocenění nemovitosti, respektive stanovení ceny obvyklé s použitím metod nákladové, výnosové a porovnávací. Kombinací těchto metod dospějeme ke stanovení reálné ceny nemovitosti v daném místě a čase.
  • Toto ocenění slouží k rozhodnutí vlastníka nebo zástavního věřitele, zda je účelné nemovitost prodávat a jakým způsobem, např. zda ji zařadit do dražby.