Poradenská a konzultační činnost

Financování

 • Poradíme vám jak zaplatit dům, byt či jinou nemovitost. Individuálně přistupujeme ke každému konkrétnímu případu a nalezneme optimální formu financování.
 • Pomůžeme vám zorientovat se v pojmech a spleti nabídek hypotéčních produktů a stavebních spoření.
 • Poradíme vám před podpisem hypotéční smlouvy. Vysvětlíme a upozorníme na možné důsledky plynoucí z jednotlivých ustanovení smlouvy z hlediska dlouhodobé perspektivy či výpovědi před jejím ukončením.
 • Doporučíme vám nejlépe fungující hypotéční produkty.
 • Pomůžeme vám se zajištěním potřebných dokladů.
 • Upozorníme vás a doporučíme možnost čerpání státních podpor.
 • Zabezpečíme vám bezpečný převod majetku za vaše peníze.

Ceny nemovitostí

 • Seznámíme vás se všemi součastnými formami ohodnocování nemovitostí a případy pro které jsou konkrétní metody využívány.
 • Zpracujeme vám odhad nemovitosti metodou odpovídající vašim požadavkům a potřebám, případně zvolíme dvě i více metod součastně pro objektivnější vyjádření aktuální ceny.
 • Upozorníme vás na veškeré skutečnosti mající přímí i nepřímí vliv na budoucí cenu nemovitosti. (infrastruktura, uzemní plán a tp.)
 • Zpracujeme vám srovnání cen konkrétního typu nemovitosti podle lokalit.
 • Vytvoříme přehled uplynulého a předpokládaného vývoje cen konkrétních typů nemovitostí. viz též oceňování nemovitostí

Investice

 • Důsledně se seznámíme s vašim záměrem, požadavky případně finančními možnostmi.
 • Doporučíme lokalitu, oblast a způsob realizace vašeho budoucího záměru.
 • Seznámíme vás s lokálními specifiky, upozorníme na možnost budoucích rizik či výhod konkrétní lokality.
 • Detailně vám zpracujeme veškeré skutečnosti týkající se infrastruktury a majetkoprávních vztahů dotčených nemovitostí.
 • Zastoupíme vás při prosazování vašeho záměru se všemi nezbytnými úřady a institucemi.
 • Zmapujeme veškeré možné dotace a podpory jejímž eventuelním čerpání budou odpovídat parametry vašeho záměru.
 • Doporučíme mechanizmus a podmínky finančního plnění.

Privatizace

 • Vysvětlíme vám možnosti a výhody zákona 72/1994 Sb.
 • Nabízíme komplexní služby spojené s realizací zákona 72/1994 Sb.
 • Navrhneme vám podmínky pro výběrové řízení na realizaci privatizace podle 72/1194 Sb.
 • Seznámíme vás s postupnými kroky při realizaci zákona o privatizaci, včetně časové a technické náročnosti.
 • viz též privatizace bytového fondu

Administrativa

 • Poradíme v oblasti zcizování nemovitého majetku v České republice cizinci.
 • Pomůžeme se zpracováním veškerých zákonných formalit potřebných pro zápis společností a podnikatelů do obchodního rejstříku včetně zahájení podnikatelské činnosti.
 • Zastoupíme společnosti vlastněné cizinci při jednání s finančními, živnostenskými a dalšími úřady.

Veřejné dražby

 • Pomůžeme vám zorientovat se v zákoně o veřejných dražbách a vysvětlíme možnosti které poskytuje pro konkrétní případy.
 • Seznámíme vás s veškerými výhodami i nevýhodami zpeněžení nemovitostí touto formou.
 • Uspořádáme pro vás veřejné dražby dobrovolné podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.
 • Zajistíme vám termíny, místa konání a podmínky veškerých dražeb.
 • Na základě vašich požadavků a možností vám zajistíme informace a podmínky o všech\npředmětech dražby odpovídajícím vaši specifikaci.
 • Zajistíme vám informace o realizovaných dražbách včetně dosažených cen za konkrétní předměty dražeb.
 • viz též veřejné dražby