Právní servis – Co byste rozhodně měli vědět

Zákon č. 357/1992 Sb. o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Na následujících stránkách se snadno a rychle dozvíte, co vás čeká a nemine v případě, že prodáte, koupíte či darujete nemovitost. Ovšem v případě, že využijete služeb naší realitní kanceláře si prohlédnutím a přečtením následujících řádků pouze obohatíte své znalosti daňové problematiky, protože na vše, co je dále uvedeno, my myslíme za vás.

Zákon č. 357/1992 Sb. o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí upravuje

a) daň dědickou a daň darovací,
b) daň z převodu nemovitostí.

DAŇ DĚDICKÁ A DAŇ DAROVACÍ

Snadno a rychle zde naleznete a porozumíte:

  • kdo je poplatníkem daně a kdo ručí za to, že daň bude zaplacena
  • co je předmětem daně, tzn. z čeho a za co finanční úřad daň vyměřuje
  • jak vysokou daň vám finanční úřad vyměří
  • na základě čeho bude daň vyměřena (tzn. povinnost podat daňové přiznání) a
    za jak dlouho jste povinni daň zaplatit
  • za jak dlouho a do kdy nejpozději vám finanční úřad daň vyměří
  • rozdělení osob do skupin pro účely výpočtu daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

Vláda schválila zrušení daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4%, daň by tedy neplatil žádný z účastníků prodeje nemovitosti. Záměr vláda schválila 5. května 2020 a novela zákona musí projít schvalovacím procesem v Parlamentu ČR.

Vládní návrh zákona ruší daň z nabytí nemovitých věcí, a to se zpětným účinkem. Daň již nezaplatí nikdo, kdo nemovitost nabyl nejpozději v prosinci 2019. Návrh dále upravuje prodloužení časového testu pro příjmy z prodeje nemovitých věcí neurčených k vlastnímu bydlení z 5 na 10 let. Prodloužení časového testu bude účinné pro nemovitosti nabyté po 1. lednu 2021. Cílem opatření je omezit prostor pro spekulanty na realitním trhu.

Druhá změna se týká zrušení možnosti uplatňovat si odpočty úroků z nově uzavřených smluv o úvěru na bydlení jako nezdanitelné části základu daně. Odpočty úroků si bude moci ještě uplatňovat každý kupující, který nabyde nemovitost nejpozději v prosinci 2021. To znamená, že pro nemovitosti nabyté v období od prosince 2019 do prosince 2021 platí, že kupující nebude hradit daň z nabytí a současně mu bude umožněno uplatňovat si odpočty úroků z úvěru na bydlení od základu daně. Cílem opatření je povzbudit trh s nemovitostmi negativně ovlivněný koronavirovou krizí a podpořit dostupnost vlastního bydlení.