Privatizace bytového fondu

Nabídka základních činností souvisejících s privatizací bytového fondu.

V rámci komplexnosti nabízených služeb souvisejících s privatizací bytového fondu, je siť realitních kanceláří FINOSA, schopna zajišťovat níže uvedené činnosti rychle, kvalitně, spolehlivě a profesionálně s ohledem na spokojenost prodávajících resp. kupujících.

Nabízené služby jsou rozděleny do tří základních kategorií:

I. příprava a podpora privatizace
II. samotná realizace privatizace
III. ukončení privatizace

I. příprava a podpora privatizace

  • pořádání schůzek, besed či diskusních debat na téma privatizace bytového fondu (základní seznámení se zákonem č. 72/1994 Sb ve znění pozdějších předpisů, vysvětlení výhod osobního vlastnictví, práva, povinnosti vlastníků)
  • realizování a vyhodnocování marketinkového průzkumu v jednotlivých obytných domech
  • zpracování, vydání a distribuce kvalitního informativního bulletinu pro všechny prodávající, kupující, správce BF (bulletin bude zaměřen na privatizaci bytového fondu, obsahem bude znění zák. č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů, znění „Zásad prodeje…“, budou v něm vysvětleny výhody osobního vlastnictví, nabídka financování, včetně metodiky získání těchto úvěrových prostředků)
  • zajišťování prezentace na vlastních www stránkách po celou dobu privatizace bytového fondu s kompletními informacemi, metodikou prodeje a nabídkou finančního řešení
  • zajišťování finančních produktů pro kupující (hypoteční úvěry, standardní úvěry, úvěry ze stavebního spoření) za účelem koupě bytu do osobního vlastnictví. Díky dlouholeté spolupráci s bankovním ústavem jsme schopni vyřídit vše, přímo v kanceláři realitní kanceláře. Finanční produkt je dostupný všem vrstvám občanů, při zaplacení minimální anuity, s delší dobou splácení a výhodnou měsíční splátkou)
  • zřizování informačních center na vlastní náklady (poloha center je také citlivě řešena s ohledem na starší věkové kategorie kupujících, např. dosah MěÚ, MHD, přízemní prostory)
  • zajišťování bezplatné poradenské činnosti pro kupující (daně, ekonomika, právní servis, formy zcizování nemovitého majetku)
  • zpracování poradních – interních předpisů pro všechny zúčastněné strany tak, aby byla vymezena činnost jednotlivých subjektů podílejících se na privatizaci bytového fondu (pracovníci MÚ, správcovských firem a realitní kanceláře)