Právní servis

Prostřednictvím spolupracující renomované advokátní kanceláře zajišťujeme kompletní právní servis spojený s veškerými transakcemi s nemovitostmi.

  • zpracování kupní smlouvy
  • zpracování zástavní smlouvy
  • zpracování návrhu na zápis do katastru nemovitostí
  • zpracování smlouvy o převodu práv na užívání družstevního bytuV ekonomické oblasti
  • zpracování smlouvy o převodu a přechodu vlastnických práv
  • zpracování smlouvy o věcném břemeni
  • zpracování všech typů nájemních smluv
  • právní analýza již uzavřených smluv

Co byste rozhodně měli vědět…

Finanční úřad na vás stále myslí!
Nezapomeňte, že až zrealizujete svůj obchod, musíte splnit své zákonné povinnosti!
I se splněním těchto povinností vám ovšem my pomůžeme! Myslíme na ně za vás.
Více informací ze zákona č. 357/1992 Sb.

Zákony ke stažení

Úplné znění Zákona o veřejných dražbách (Sbírka zákonů č. 26/2000, PDF)
Zákon č. 357/1992 Sb. o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Základní pojmy pro snazší orientaci v problematice veřejných dražeb