III. ukončení privatizace

Nabízené služby jsou rozděleny do tří základních kategorií:

I. příprava a podpora privatizace
II. samotná realizace privatizace
III. ukončení privatizace

III. ukončení privatizace

  • zajišťujeme fyzické předání domu novým vlastníkům
  • zajištění plynulého přechodu práv a povinností na nové vlastníky (převod smluv na dodávku medií, energií a služeb, pomůžeme při zpracování stanov sdružení, družstva, při samotném založení právnické osoby v domě, notářské ověření listin, zabezpečíme přidělení IČ, napomůžeme zřídit bankovní účet, sestavíme plán oprav, nabídneme vzor domovních řádů)
  • zajišťujeme v případě zájmu nových vlastníků služby v rámci správy nemovitostí
  • zajišťujeme archivaci všech dokladů souvisejících s prodejem bytového fondu