Samotná realizace privatizace

Nabízené služby jsou rozděleny do tří základních kategorií:

I. příprava a podpora privatizace
II. samotná realizace privatizace
III. ukončení privatizace

II. samotná realizace privatizace

 • spolupracování při přípravě materiálů pro jednání komise, Rady,
 • Zastupitelstva města, či jiných orgánů spolupracování při tvorbě, resp. zpracování a úpravě „Zásad prodeje…“ a dalších souvisejících pravidel
 • zajišťujeme ověřování údajů v katastru nemovitostí (před započetím privatizace BF řešíme případné, nejasné vlastnické vztahy k nemovitostem)
 • konzultujeme s katastrálními úřady znění kupních smluv, prohlášení vlastníka atd.
 • zajišťujeme sběr dat a údajů od kupujících
 • zajišťujeme přeměření bytových jednotek + kontrolu vybavenosti bytů
 • zajišťujeme zpracování písemných nabídek v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů
 • zajišťujeme stanovení prodejních nabídkových cen dle schválených „Zásad prodeje…“
 • zajišťujeme prokazatelné doručování zákonných nabídek kupujícím
 • zajišťujeme příjímání + evidenci žádostí ke koupi
 • zajišťování opakovaného informování kupujících (formou informačních letáků a oznámení)
 • zajišťujeme zpracování prohlášení vlastníka, návrhů kupních smluv
 • zajišťujeme předání návrhů kupních smluv
 • zajišťujeme evidenci plateb kupních cen
 • zajišťujeme podpis kupních smluv ze strany kupujících
 • zajišťujeme kontrolu dlužníků, údajů, plateb atd.
 • zajišťujeme podpis smlouvy o správě domu + předběžné předání domu
 • zajišťujeme podpis kupních smluv ze strany prodávajícího
 • zajišťujeme vklad kupních smluv do katastru nemovitostí